RIG – kulturhistorisk tidskrift
ISSN 0035-5267

RIG publicerar artiklar, presenterar nya avhandlingar, debattbidrag, bokrecensioner och notiser inom den i bred bemärkelse kulturhistoriska forskningen. Redaktionen välkomnar manuskript från alla områden och discipliner inom detta forskningsfält. Tidskriften har kommit ut varje år sedan 1918 och inrymmer bland annat en nästan komplett serie recensioner av etnologiska avhandlingar. Från och med årgång 98 (2015: 1) utges Rig av Kungl. Gustav Adolfs Akademien.      

Insända manus bedöms av redaktionen samt två fristående vetenskapliga läsare (peer review). Vid den externa granskningen är såväl bedömare som författare anonyma för varandra.  

Redaktör:
Simon Ekström, simon.ekstrom@etnologi.su.se
Marie Steinrud, marie.steinrud@nordiskamuseet.se

Biträdande redaktör:  
Margareta Tellenbach, margareta.tellenbach@gmail.com

Webbredaktör:
Lars-Eric Jönsson, lars-eric.jonsson@kultur.lu.se

Redaktionens adress:
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG)  
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

Redaktionsråd:
Lotten Gustafsson Reinius, Nordiska museet, Stockholm
Rebecka Lennartsson, Stockholms stadsmuseum
Lena Marander-Eklund, Nordisk folkloristik, Åbo Akademi
Fredrik Nilsson, Centrum för Öresundsstudier/Åbo akademi
Ulf Palmenfelt, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet, Campus Gotland
Richard Pettersson, Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet
Jens Rydström, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
Marie Steinrud, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet
Marie Ulväng, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Per Widén, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Beställ eller ladda ned nyare nummer av tidskriften (2016-)
Ladda ned äldre nummer av tidskriften (-2018)
Ladda ned register till RIG 1993-2019, utarbetat av Mats Hellspong.