Svenska landsmål och svenskt folkliv
ISSN 0347-1837

Svenska landsmål och svenskt folkliv är en av Sveriges äldsta kulturtidskrifter, grundad 1878 av J.A. Lundell och sedan 1997 utgiven av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Sedan 2016 ges tidskriften ut i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

Svenska landsmål och svenskt folkliv välkomnar dels bidrag inom kulturhistoria, etnologi och folkloristik, dels språkvetenskapliga bidrag om svenskt och nordiskt talspråk inom t.ex. dialektologi, dialektgeografi, sociolingvistik, kontaktlingvistik, fonetik, fonologi, morfologi, syntax m.m. samt ordstudier och etymologiska undersökningar.

Förutom forskningsartiklar publicerar tidskriften översiktsartiklar, debattartiklar, smärre bidrag av olika slag och recensioner. Varje årgång innehåller också en litteraturkrönika över aktuell dialektologisk litteratur.

Insända bidrag granskas av redaktörerna och i anonymiserad form av två anonyma vetenskapliga experter.

Huvudredaktör
Mathias Strandberg, mathias.strandberg@isof.se 

Redaktörer:
Karin Gustavsson, karin.gustavsson@folklivsarkivet.lu.se
Erik Magnusson Petzell, erik.petzell@isof.se
Lena Wenner, lena.wenner@isof.se

Redaktionens adress:
Institutet för språk och folkminnen
Svenska landsmål och svenskt folkliv
Box 53058
411 34 Göteborg

Redaktionsråd:
Rogier Blokland, Uppsala
Lars-Erik Edlund, Umeå
Lennart Elmevik, Uppsala
Anna-Malin Karlsson, Uppsala
Bengt af Klintberg, Lidingö

Susanne Nylund Skog, Uppsala
Tomas Riad, Stockholm
Camilla Wide, Åbo
Susanne Österlund-Pötzsch, Helsingfors

Frågor rörande abonnemang och distribution riktas till eddy.se ab.
E-post: order@eddy.se. Telefon 0498-253900.
Adress: eddy.se ab, Box 1310, SE-621 24 Visby, Sweden.


Ladda ner författarinstruktioner
Ladda ner eller beställ tidigare nummer av Svenska landsmål och svenskt folkliv