H.M. Konungen är Högste beskyddare för ett flertal akademier och andra lärda samfund. I foldern Tio kungliga akademier beskrivs akademierna som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive områden. Akademierna upptar sina ledamöter från hela Sverige och de flesta har även utländska ledamöter. Foldern finns på svenska och engelska.

Ladda ned Tio kungliga akademier.
Download Ten Royal academies.