Kungl. Gustav Adolfs Akademiens tidskrift Arv har utkommit med ett nytt nummer. Tidskriften finns att köpa via kgaa.bokorder.se. Den  går också kostnadsfritt att ladda ner.