Svenska landsmål och svenskt folkliv är en av Sveriges äldsta kulturtidskrifter och Sveriges enda tidskrift för dialektforskning, grundad 1878 av J.A. Lundell och sedan 1997 utgiven av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Sedan 2016 ges tidskriften ut i samarbete med Institutet för språk och folkminnen. 

Institutet för språk och folkminnen har digitaliserat samtliga äldre årgångar av Svenska landsmål och svenskt folkliv, vilka nu finns för kostnadsfri nedladdning på institutets webbplats www.sprakochfolkminnen.se 

På Kungl. Gustav Adolfs Akademiens webbplats finns årgångarna 2009–2016 tillgängliga digitalt.