RIG är en av Kungl. Gustav Adolfs Akademiens sju tidskrifter. I nummer 4/2017 återfinns bl.a. Lars Kaijsers artikel "Allsång på Skansen: Reflektioner kring populärmusik, tradition och immateriella kulturarv" och ett stort antal recensioner av nyutkommen litteratur.

Läs mer om RIG. Kulturhistorisk tidskrift.