Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur utlyser bidrag till doktorander vid universitet i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi i anslutning till avhandlingsarbete samt till resebidrag till materialinsamling och konferensdeltagande i samband med postdoktoral forskning.

Läs mer om utlysningen.