En ny årgång av Saga och Sed, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, har kommit från tryckeriet. Årsboken innehåller information om Akademien och dess verksamhet men också publicerade föredrag som "I Otto Nordenskjölds fotspår" av Gunnar Almevik, "Bureus och trollen" av Peter Jackson Rova, "En förkristen Helgedom i järnålderns Hjulsta" av Andreas Nordberg, "Karl Tirén - hans jojksamling och hans bok" av Gunnar Ternhag, "Varför folklore?" av Ulrika Wolf-Knuts och "Prästerna" av Gunnar Wetterberg.

Köp eller ladda ned: https://gustavadolfsakademien.bokorder.se/.../saga-och...