Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Svenska akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syfte att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur två vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid begreppet svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Stipendiet ska bidra till att täcka merkostnader (resor, fördyrade levnadskostnader etc.) för minst ett halvårs vistelse vid ett svenskt lärosäte eller ett forskningsinriktat arkiv/museum/bibliotek för en person utanför Norden som disputerat under de senaste fem åren. Sista ansökningsdag: 8 januari 2020.

Läs mer om Bernadotteprogrammet. 
Information om utlysningen (svenska). 
Information om utlysningen (engelska).