Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2019 avsatt medel för resebidrag för material materialinsamling och konferensdeltagande till doktorander och i samband med postdoktoral forskning.


Läs mer.