Årgång 141 av tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv innehåller bland annat följande artiklar:

  • Dace Bula, Sanita Reinsone och Rita Treija: Dag Trotzig i Lettland
  • Alexander Mankov: Slavonic Loanwords in the Dialect of Gammalsvenskby
  • Susanne Nylund Skog: Från Småland till Michigan, och tillbaks igen. Verklighetens fiktiva platser i en svenskamerikans berättelser
  • Åke Sandström: Sägnen om fiskarlapparna på Holmön 
  • Malin Thor Tureby: Svenskjudiska liv. Levnadsberättelser i skuggan av förintelsen
  • Terese Zachrisson: "Genom Guds nåd sin hälso igen bekommit". Heliga källor i tidigmodern fromhetskultur


Ladda ner eller beställ tidskriften.