Aktuellt

Gunnar Wetterberg tilldelas Bureuspriset

Öppna bibliotekens skattkammare!

Utdelning av Bernadottestipendier

2022 års Bernadottestipendiater

Yttrande av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien

Jonseredsstipendium 2022

Ny ledamot: Herman Bengtsson

Ny ledamot: Jasmina Talam

Utlysning av resebidrag till doktorander och i samband med postdoktoral forskning

Utlysning av Bernadottestipendiater